Antibiotica worden veel minder effectief in de preventie en uitroeiing van infecties als gevolg van Anti-Microbiële Resistentie (AMR). Het DARTBAC-project bereidt Nederland hier op voor.

DARTBAC wordt gesubsidieerd door NWA-ORC

Consortium

Het interdisciplinaire consortium wordt gevormd door 9 Academische partners en het RIVM welke in DARTBAC gaan samenwerken met 10 (inter)nationale industriepartners. Verder dragen de volgende samenwerkingspartners AMR-Insights (online informatieplatform), het ReumaNederland gezondheidsfonds, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Orthopedie Vereniging en The Nudge Communicatie-bureau voor Lifesciences en Food zorg voor communicatie en disseminatie van de te realiseren projectresultaten.
  • Academische partners
  • Industrie partners
  • Coöperatie partners
Antibiotica worden veel minder effectief in de preventie en uitroeiing van infecties als gevolg van Anti-Microbiële Resistentie (AMR). Het DARTBAC-project bereidt Nederland hier op voor.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram