Academische partners
Industrie partners
Coöperatie partners

Hoofdonderzoeker

Dr. Chris Arts is Universitair Hoofddocent Translationeel Biomateriaalonderzoek bij de afdeling Orthopedische Chirurgie Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) en de Technische Universiteit Eindhoven (Faculteit Biomedische Technologie). Zijn Ph.D. proefschrift aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (2006) richtte zich op de bruikbaarheid van calciumfosfaat keramische materialen tijdens revisiechirurgie bij heup-artroplastiek door middels van de botimpactie-transplantatie techniek.

Chris Arts

Universitair hoofddocent Translationele biomaterialen

Chris Arts is working in the field of translational biomaterials research with emphasis on biomaterials for use in (1) bone defect healing, (2) infection prevention and treatment, and (3) spinal deformity treatment. Furthermore he is working on development of high resolution imaging techniques to visualize incorporation, degradation of biomaterials in vivo in clinical patients. 3-D printing of medical devices or implants for bone healing is another one of his research pursuits and currently he is the PI of the Interreg Prosperos research consortium. In conduction with several societies he is active in setting up new initiatives in biomaterials education for both academia and industry.

Chris Arts werkt op het gebied van translationeel biomaterialen-onderzoek met de nadruk op biomaterialen voor gebruik bij (1) genezing van botdefecten, (2) infectiepreventie en -behandeling, en (3) behandeling van spinale misvormingen. Verder werkt hij aan de ontwikkeling van beeldvormingstechnieken met hoge resolutie om opname en afbraak van biomaterialen in vivo bij klinische patiënten te visualiseren. 3D-printen van medische apparaten of implantaten voor botgenezing is een van zijn overige onderzoeksactiviteiten. Momenteel is hij de Hoofdonderzoeker van het onderzoeks-consortium Interreg Prosperos. In samenwerking met verschillende verenigingen is Chris verder actief in het opzetten van nieuwe initiatieven op het gebied van biomaterialen-onderwijs voor zowel de academische wereld als de industrie. Chris Arts is co-auteur van ongeveer 75 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften en in verschillende hoofdstukken in boeken. In 2018 richtte hij de Translational Orthopaedic Biomaterial Interest Group (TOBIG) op om meer bekendheid te geven aan voorlichting over het gebruik van bottransplantaat-vervangende materialen voor botgenezing en infectiebehandeling. Www.tobig.eu

Antibiotica worden veel minder effectief in de preventie en uitroeiing van infecties als gevolg van Anti-Microbiële Resistentie (AMR). Het DARTBAC-project bereidt Nederland hier op voor.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram