Onze Partners

Een interdiciplinair consortium

DARTBAC is een interdisciplinair, internationaal consortium bestaande uit maar liefst 23 partners.

a) academische partners met expertise op het gebied van infectie, materialen, beeldvorming, in-vitromodellen en sociale wetenschappen;
b) technische universitaire partners met expertise op het gebied van materiaalwetenschap, beeldvorming en in vitro en in vivo testmodellen;
c) universitair medische centra met expertise op het gebied van infectie, microbiologie, in vitro en in vivo modellen, beeldvorming, diermodellen, materiaaltechnologie en klinische studies;
(d) kleine en grote bedrijven op het gebied van medische hulpmiddelen en start-ups op het gebied van antimicrobiële technologieën;
(e) wetenschappelijke verenigingen en kennisinstituten van medisch specialisten met directe toegang tot de doelgroep en patiëntengroepen voor communicatie en verspreiding;
(f) het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met expertise op het gebied van materiaalkunde en Adverse Outcome Pathways (AOP's); en
(g) een internationaal kennisplatform over AMR met expertise op het gebied van AMR-communicatie.

Project Deelnemers

Hoofdonderzoeker

Chris Arts

Universitair hoofddocent Translationele biomaterialen

Chris Arts werkt op het gebied van translationeel biomaterialen-onderzoek met de nadruk op biomaterialen voor gebruik bij (1) genezing van botdefecten, (2) infectiepreventie en -behandeling, en (3) behandeling van spinale misvormingen. Verder werkt hij aan de ontwikkeling van beeldvormingstechnieken met hoge resolutie om opname en afbraak van biomaterialen in vivo bij klinische patiënten te visualiseren. 3D-printen van medische apparaten of implantaten voor botgenezing is een van zijn overige onderzoeksactiviteiten.

Momenteel is hij de Hoofdonderzoeker van het onderzoeks-consortium Interreg Prosperos. In samenwerking met verschillende verenigingen is Chris verder actief in het opzetten van nieuwe initiatieven op het gebied van biomaterialen-onderwijs voor zowel de academische wereld als de industrie.

Chris Arts is co-auteur van ongeveer 75 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften en in verschillende hoofdstukken in boeken. In 2018 richtte hij de Translational Orthopaedic Biomaterial Interest Group (TOBIG) op om meer bekendheid te geven aan voorlichting over het gebruik van bottransplantaat-vervangende materialen voor botgenezing en infectiebehandeling. www.tobig.eu

 

WP Leaders

Menu