DARTBAC gaat, vanuit een materieel perspectief, nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkelen die niet gebaseerd zijn op antibiotica. Deze technologieën leiden tot nieuwe methoden voor infectiepreventie en -uitroeiing op implantaatoppervlakken, in zowel harde weefsels en in zachte weefsels. Dit maakt DARTBAC uniek maar toch synergetisch met de meeste andere initiatieven die zich richten op een antibiotica-aanpak. Gezamenlijk dekken we de hele kennisketen rond de ontwikkeling van nieuwe materiaal-technologieën om AMR te bestrijden af.

DARTBAC gaat een nieuwe workflow ontwikkelen op basis van AOP's (Adverse Outcome Pathways) van voorspellende in vitro en in vivo modellen om de veiligheid en werkzaamheid van nieuw ontwikkelde antimicrobiële technologie te testen en daarbij de time-to-market te verkorten. DARTBAC zal daarbij de therapeutische werkzaamheid van de huidige antibiotica verbeteren door combinatietherapie. Deze technologieën gaat DARIBAC ontwikkelen en valideren zodat ze binnen het tijdsbestek van het project op de markt kunnen worden gebracht.

Ten slotte gaat DARTBAC het bewustzijn van het opkomende AMR-probleem in Nederland vergroten door het algemene publiek en de zorgverleners (HCP's) te informeren. Dit verhoogde AMR-bewustzijn door HCP's, het grote publiek en beleidsmakers in de gezondheidszorg kan de acceptatie en marktintroductie van deze technologieën zowel nationaal als internationaal versnellen. Bovendien zal een dergelijke acceptatie ervoor zorgen dat verzekeringsmaatschappijen en adviesorganen nieuwe behandelmethoden sneller toepassen en vergoeden, waardoor de klinische implementatie wordt versneld.

Een succesvol DARTBAC-project met haar gestelde doelen en doelstellingen kan een stijging van het infectiepercentage door AMR voorkomen, het effect van AMR in Nederland minimaliseren en werken aan een Nederlandse samenleving die minder afhankelijk is van antibiotische therapie voor infectie, preventie, en behandeling.

DARTBAC is een interdisciplinair,  internationaal consortium bestaande uit maar liefst 23 partners.

a) academische partners met expertise op het gebied van infectie, materialen, beeldvorming, in-vitromodellen en sociale wetenschappen; b) technische universitaire partners met expertise op het gebied van materiaalwetenschap, beeldvorming en in vitro en in vivo testmodellen; c) universitair medische centra met expertise op het gebied van infectie, microbiologie, in vitro en in vivo modellen, beeldvorming, diermodellen, materiaaltechnologie en klinische studies; (d) kleine en grote bedrijven op het gebied van medische hulpmiddelen en start-ups op het gebied van antimicrobiële technologieën; (e) wetenschappelijke verenigingen en kennisinstituten van medisch specialisten met directe toegang tot de doelgroep en patiëntengroepen voor communicatie en verspreiding; (f) het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met expertise op het gebied van materiaalkunde en Adverse Outcome Pathways (AOP's); en (g) een internationaal kennisplatform over AMR met expertise op het gebied van AMR-communicatie.

DARTBAC zal

Vanuit een materieel perspectief, nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkelen, welke niet op het gebruik van antibiotica zijn gebaseerd, om zo infectiepreventie en -uitroeiing op implantaatoppervlakken, in harde weefsels en in zachte weefsels aan te pakken.

Deze veiligheid en werkzaamheid van deze nieuw ontwikkelde antimicrobiële technologieën beoordelen.

De therapeutische werkzaamheid van de huidige antibiotica door combinatietherapie verbeteren.

Een nieuwe workflow op basis van AOP's van voorspellende in vitro en in vivo modellen ontwikkelen om de veiligheid en werkzaamheid van nieuw ontwikkelde antimicrobiële technologie te testen om de time-to-market te verkorten.

Bewustwording vergroten van het opkomende AMR-probleem in Nederland door voorlichting van het grote publiek en HCP's.

4 pijlers

1. bewustwording van AMR voor het grote publiek en HCP's
2. Optimalisatie van antibiotische therapie door combinatietherapie
3. Ontwikkeling van technologie, beoordeling veiligheid en werkzaamheid, validatie van zacht en hard weefsel en implantaat oppervlakken
4. Ontwikkeling van gestandaardiseerde modellen om toekomstige technologie sneller naar klinische implementatie te brengen.

Kennis lacune’s

Actie Plan

5 Onderzoekslijnen

Onderzoekslijn 1 Bewustwording
WP-2, 9
Onderzoekslijn 2 Microbiologie
WP-3,4,5,6,7,8
Onderzoekslijn 3 Imaging
WP-3,4,5,6,7,8
Onderzoekslijn 4 Technologie ontwikkeling
WP-3,4,5,6,7,8
Onderzoekslijn 5 Model ontwikkeling
WP-2, 3,4, 8
Antibiotica worden veel minder effectief in de preventie en uitroeiing van infecties als gevolg van Anti-Microbiële Resistentie (AMR). Het DARTBAC-project bereidt Nederland hier op voor.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram