Project Doelen

DARTBAC gaat, vanuit een materieel perspectief, nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkelen die niet gebaseerd zijn op antibiotica. Deze technologieën leiden tot nieuwe methoden voor infectiepreventie en -uitroeiing op implantaatoppervlakken, in zowel harde weefsels en in zachte weefsels. Dit maakt DARTBAC uniek maar toch synergetisch met de meeste andere initiatieven die zich richten op een antibiotica-aanpak. Gezamenlijk dekken we de hele kennisketen rond de ontwikkeling van nieuwe materiaal-technologieën om AMR te bestrijden af.

DARTBAC gaat een nieuwe workflow ontwikkelen op basis van AOP's (Adverse Outcome Pathways) van voorspellende in vitro en in vivo modellen om de veiligheid en werkzaamheid van nieuw ontwikkelde antimicrobiële technologie te testen en daarbij de time-to-market te verkorten. DARTBAC zal daarbij de therapeutische werkzaamheid van de huidige antibiotica verbeteren door combinatietherapie. Deze technologieën gaat DARIBAC ontwikkelen en valideren zodat ze binnen het tijdsbestek van het project op de markt kunnen worden gebracht.

Ten slotte gaat DARTBAC het bewustzijn van het opkomende AMR-probleem in Nederland vergroten door het algemene publiek en de zorgverleners (HCP's) te informeren. Dit verhoogde AMR-bewustzijn door HCP's, het grote publiek en beleidsmakers in de gezondheidszorg kan de acceptatie en marktintroductie van deze technologieën zowel nationaal als internationaal versnellen. Bovendien zal een dergelijke acceptatie ervoor zorgen dat verzekeringsmaatschappijen en adviesorganen nieuwe behandelmethoden sneller toepassen en vergoeden, waardoor de klinische implementatie wordt versneld.
Een succesvol DARTBAC-project met haar gestelde doelen en doelstellingen kan een stijging van het infectiepercentage door AMR voorkomen, het effect van AMR in Nederland minimaliseren en werken aan een Nederlandse samenleving die minder afhankelijk is van antibiotische therapie voor infectie, preventie, en behandeling.
 

DARTBAC zal

  • Vanuit een materieel perspectief, nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkelen, welke niet op het gebruik van antibiotica zijn gebaseerd, om zo infectiepreventie en -uitroeiing op implantaatoppervlakken, in harde weefsels en in zachte weefsels aan te pakken.
  • Een nieuwe workflow op basis van AOP's van voorspellende in vitro en in vivo modellen ontwikkelen om de veiligheid en werkzaamheid van nieuw ontwikkelde antimicrobiële technologie te testen om de time-to-market te verkorten.
  • Deze veiligheid en werkzaamheid van deze nieuw ontwikkelde antimicrobiële technologieën beoordelen.
  • De therapeutische werkzaamheid van de huidige antibiotica door combinatietherapie verbeteren.
  • Bewustwording vergroten van het opkomende AMR-probleem in Nederland door voorlichting van het grote publiek en HCP's.

Position statement DARTBAC

In onderstaande plaat hebben we overzichtelijk samengevoegd waar DARTBAC voor staat en waar we het project zich op richt in de komende Jaren.

Project Doelen

Wat zijn onze DARTBAC project doelen?

Binnen DARTBAC worden vanuit een material-persceptief, nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkeld welke niet uitgaan van antibiotica als voor de hand liggend middel voor infectie preventie.

Stimuleren van sociale bewustzijn rondom AMR

Ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële technologieën

Optimaliseren van AB-werkzaamheid middels inzet van combinatie therapie

Standaardiseren van testmodellen ten behoeve van versnelde klinische implementatie

Alle activiteiten om de ambitieuze projecdoelen in DARTBAC te realiseren zijn verdeeld in de volgende project-structuur. DARTBAC kent 4 onderzoekspilaren, waaruit 5 onderzoekslijnen zijn gevormd. Deze onderzoekslijnen worden uitgevoerd in 9 afzonderlijke, multi-disciplinaire werkpakketten, waarin professoren, onderzoekers en industrie-experts samen werken om de projectdoelen van DARTBAC te realiseren.
Menu